24.09.2021


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2021 г. и форматите, в които е достъпна 23.41 KB
СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 81.83 KB
Информация за реда за предоставяне на ДОИ и приложения №1, 2, 3, и 4 74.32 KB
Закон за достъп до обществена информация 213.46 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –ВАРНА ЗА 2020. 87.50 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2020 г. и форматите, в които е достъпна 23.36 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –ВАРНА ЗА 2019г. 87.50 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2019 г. и форматите, в които е достъпна 22.91 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –ВАРНА ЗА 2018г. 87.00 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –ВАРНА ЗА 2017 г. 86.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443