16.04.2024


актуално Извършени плащания по договр 13.72 KB
ново 27.06.2016 - Плащане по договор 13.93 KB
актуално 17,05,2016 Плащане по договор 13.73 KB
актуално Плащане по договор 13.04.2016 13.72 KB
актуално Плащане по договор-15.03.2016 13.63 KB
актуално Плащане по договор-27.01.2016 13.59 KB
актуално Плащане по договор-28.12.2015 13.71 KB
актуално Плащане по договор-30.11.2015 13.63 KB
актуално Плащане по договор-30.10.2015 13.62 KB
актуално Плащане по договор-30.09.2015 13.64 KB
актуално Плащане по договор-31.07.2015 13.62 KB
актуално Договор за доставка на гориво след проведена обществена поръчка 2.70 MB
актуално Съобщение за избран изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за МПС, собственост на ОД"Земеделие"- Видин 24.50 KB
актуално Протокол от заседание на комисия, относно разглеждане и класиране на оферти за "Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за МПС, собственост на ОД"Земеделие"- Видин 112.50 KB
актуално Съобщение 73.91 KB
актуално Съдържание на офертата 79.00 KB
актуално Приложение 8 79.00 KB
актуално Приложение 7 49.00 KB
актуално Приложение 6 50.00 KB
актуално Приложение 5 51.00 KB
актуално Приложение 4 58.50 KB
актуално Приложение 3 55.00 KB
актуално Приложение 2 51.00 KB
актуално Приложение 1 52.50 KB
актуално Методика 30.00 KB
актуално Публична покана 9040837/16.04.2015 г. и приложения за възлагане с предмет:Доставка на горива , смазочни материали и консумативи за МПС, собственост на ОД"Земеделие"-Видин. 86.50 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489