04.06.2023


23.03.2023 Заповед РД 04-45-1/21.03.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за допълнение към Заповед РД-04-45/15.03.2023г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 302.89 KB
16.03.2023 Заповед №РД-04-45/15.03.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 1.74 MB
09.12.2021 Заповед № РД-04-280/09.12.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за класираните на първо и второ място кандидати, изготвена по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за ПИ 77246.197.1 в с. Хераково. 68.22 KB
11.11.2021 Протокол от 11.11.2021г. по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 64.32 KB
13.10.2021 Заповед РД 04-225/12.10.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за класираните на първо и второ място кандидати, по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ 83.00 KB
07.10.2021 Заповед №РД-04-222/06.10.2021 г. на директора на ОД "Земеделие"- София област за откриване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 2.10 MB
05.10.2021 Заповед РД 04-221/05.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за прекратяване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 399.65 KB
05.10.2021 Заповед №РД-04-220/05.10.2021 г на директора на ОД "Земеделие" за прекратяване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 68.21 KB
09.07.2021 Обявление, по чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ, за одобрен план на новообразувани имоти за обект: стопанския двор в землището на с. Гинци , община Годеч, Софийска област 63.25 KB
07.07.2021 Протокол по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 64.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263