23.05.2024


Карти на масивите за ползване на Община Горна Малина 2.68 MB
Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, за отмяна и нова заповед за землището на с.Стъргел, община Горна Малина 1.97 MB
Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, за отмяна и нова заповед за землището на с.Долна Малина, община Горна Малина 2.78 MB
Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, за отмяна и нова заповед за землището на с.Белопопци, община Горна Малина 2.39 MB
ЗАПОВЕДИ ЗА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ НА ЖАЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩАТА НА С.СТЪРГЕЛ, С. ГОРНА МАЛИНА, С. ДОЛНА МАЛИНА И С. БЕЛОПОПЦИ 245.69 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Саранци, община Горна Малина, София област. 533.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Байлово, община Горна Малина, София област. 77.18 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Гайтанево, община Горна Малина, София област. 79.53 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Горна Малина, община Горна Малина, София област. 75.34 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Макоцево, община Горна Малина, София област. 92.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263