20.07.2024


28.04.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-591-4 София, 28.04. 2021 г. за изменение на заповед № ПО-09-591-3/30.09.2020 г. за доброволно споразумение за орна земя за землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд 68.14 KB
28.04.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-561-4 София, 28.04. 2021 г. за изменение на заповед № ПО-09-561-3/30.09.2020 г. за доброволно споразумение за орна земя за землището на с. Градец, ЕКАТТЕ 17449, община Костинброд 68.28 KB
06.01.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Костинброд. 211.82 KB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Дреново, община Костинброд 482.30 KB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Чибаовци, община Костинброд 2.25 MB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Драговищица, община Костинброд 3.29 MB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Безден, община Костинброд 1.55 MB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Бучин проход , община Костинброд 3.58 MB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Богьовци, община Костинброд 3.31 MB
08.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за землището на Драмша , община Костинброд 2.75 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263