28.02.2024


Сливен

повече>>

Нова Загора

повече>>

Котел

повече>>

Твърдица

повече>>
Заповед на Директор ОДЗ - Сливен за назначаване комисия по сключване на споразумения -пасища, мери и ливади в община Сливен 303.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ - Сливен за назначаване комисия по сключване на споразумения -пасища, мери и ливади в община Нова Загора 243.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ - Сливен за назначаване комисия по сключване на споразумения -пасища, мери и ливади в община Твърдица 128.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ - Сливен за назначаване комисия по сключване на споразумения -пасища, мери и ливади в община Котел 185.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ - Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица 127.50 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Нова Загора 99.50 KB
Обявление на ОСЗ Котел - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Котел 99.50 KB
Обявление на ОСЗ Сливен - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за общините Сливен и Твърдица 99.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен 302.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора 239.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg