06.06.2023


конкурс Необходими документи за участие в конкурс- образци. 29.60 KB
09.03.2022г Обявление конкурс за длъжността „старши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие”–Сливен, публикувано на 09.03.2022 г. 153.50 KB
09.03.2022г Обявление конкурс за длъжността „старши експерт” в Общинска служба по земеделие-Сливен, Областна дирекция „Земеделие”–Сливен, публикувано на 09.03.2022 г. 156.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, една щатна бройка в Главна дирекция „Аграрно развитие", Областна дирекция „Земеделие” – Сливен 73.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. КОТЕЛ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН. Обявен на 02.12.2020 73.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: “Юрисконсулт”- 1 /една щатна бройка/ в Д „АПФСДЧР“, ОД „Земеделие” гр. Сливен. Обявен на 26.11.2020 г. 73.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. КОТЕЛ, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН 112.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН 111.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “юрисконсулт”- 1 /една щатна бройка/ в Д „АПФСДЧР“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН 112.50 KB
30.10.2020 г С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. КОТЕЛ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН 160.36 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg