25.04.2024


10.08.2020 г Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН 111.00 KB
10.08.2020 г Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “юрисконсулт”- 1 /една щатна бройка/ в Д „АПФСДЧР“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН 113.00 KB
20.07.2020 г С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-СЛИВЕН 160.91 KB
20.07.2020 г С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-СЛИВЕН 160.37 KB
20.07.2020 г С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „юрисконсулт“ в Д „АПФСДЧР“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-СЛИВЕН 159.39 KB
конкурс Обявление конкурс за длъжността „главен инспектор” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие”–Сливен, публикувано на 29.06.2020 г. 89.50 KB
конкурс Обявление конкурс за длъжността „старши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие”–Сливен, публикувано на 29.06.2020 г. 90.50 KB
конкурс Обявление конкурс за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” в Областна дирекция „Земеделие”–Сливен, публикувано на 29.06.2020 г. 149.50 KB
конкурс Необходими документи за участие в конкурс- образци, публикувано на 29.06.2020 г. 20.73 KB
Покана за избор на оценител на ЗЗ и трайни насъждения 421.95 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg