11.12.2023


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 2 /две щатни бройки/ в Общинска служба по земеделие-гр.Сливен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 01.06.2022 г. 75.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 2 /две щатни бройки/ в Общинска служба по земеделие –Сливен, ГД „Аграрно развитие“ в ОД „Земеделие” гр. Сливен – публикувано на 25.05.2022 г. 122.50 KB
С п и с ъ к и Протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността „Старши експерт“- 2 /две щатни бройки/ в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ –СЛИВЕН към ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-СЛИВЕН. Публикувано на 17.05.2022 г. 161.58 KB
Обявление конкурс за 2 /две/ вакантни щатни бройки, длъжност „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Сливен, ГД „ Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен със седалище по месторабота Общинска служба по земеделие –Сливен. Публикувано на 28.04.2022 г. 157.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 /една щатна бройка/ в Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 19.04.2022 г. 74.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 /една щатна бройка/ в Общинска служба по земеделие-гр.Сливен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 19.04.2022 г. 74.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН - Обявено на 07.04.2022 г. 120.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. СЛИВЕН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН . Обявено на 07.04.2022 г. 123.50 KB
С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН –обявено на 25.03.2022 г. 160.44 KB
С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. СЛИВЕН, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН-Обявено на 25.03.2022 г. 160.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg