01.02.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 2.41 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 505.66 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 2.22 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 508.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 1.95 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 680.75 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Преселка, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.10.2022 г. 1.78 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Преселка, общ. Нови Пазар - публикувана на 20.10.2022 г. 680.01 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Войвода, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.10.2022 г. 1.41 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Войвода, общ. Нови Пазар - публикувана на 20.10.2022 г. 679.41 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg