28.09.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбица, общ. Върбица - публикувано на 14.10.2021 г. 1.85 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Върбица, общ. Върбица - публикувана на 14.10.2021 г. 56.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Конево, общ. Върбица - публикувано на 14.10.2021 г. 1.11 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Конево, общ. Върбица - публикувана на 14.10.2021 г. 56.29 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Божурово, общ. Върбица - публикувано на 14.10.2021 г. 892.85 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Божурово, общ. Върбица - публикувана на 14.10.2021 г. 56.28 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тушовица, общ. Върбица - публикувано на 14.10.2021 г. 1.19 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Тушовица, общ. Върбица - публикувана на 14.10.2021 г. 56.26 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кьолмен, общ. Върбица - публикувано на 14.10.2021 г. 1002.68 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Кьолмен, общ. Върбица - публикувана на 14.10.2021 г. 56.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg