23.06.2024


Заповед за изменение за заповед № РД-04-79-29/ 14.10.2021 землище Градище 2021-2022 г. 56.92 KB
Заповед за изменение за заповед № РД-04-79-30/14.10.2021 землище кв.Дивдядово 2021-2022 г. 56.96 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ивански, общ. Шумен - публикувано на 19.10.2021 г. 5.29 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Ивански, общ. Шумен - публикувана на 19.10.2021 г. 56.31 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Велино, общ. Шумен - публикувано на 19.10.2021 г. 3.01 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Велино, общ. Шумен - публикувана на 19.10.2021 г. 56.32 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Салманово, общ. Шумен - публикувано на 19.10.2021 г. 2.27 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувана на 19.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Шумен, общ. Шумен - публикувано на 12.10.2021 г. 2.87 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Шумен, общ. Шумен - публикувана на 12.10.2021 г. 56.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg