22.06.2024


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувани на 28.10.2019 г. 358.27 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувани на 09.10.2019 г. 417.89 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувани на 08.10.2019 г. 341.50 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувани на 08.10.2019 г. 318.21 KB
На основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие - Венец, обявява график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Венец 60.22 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Изгрев, общ. Венец 66.44 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Габрица, общ. Венец 71.56 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Черноглавци, общ. Венец 127.89 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Буйновица, общ. Венец 56.20 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg