07.12.2023


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувани на 17.01.2018 г. 408.14 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувани на 30.10.2017 г. 332.97 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувани на 23.10.2017 г. 380.84 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувани на 23.10.2017 г. 407.68 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувани на 18.10.2017 г. 909.41 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувани на 18.10.2017 г. 488.70 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Кюлевча, общ. Каспичан - публикувани на 18.10.2017 г. 984.54 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувани на 18.10.2017 г. 1.00 MB
График на ОСЗ Каспичан за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Каспичан, област Шумен 31.00 KB
Обявление на ОСЗ Каспичан на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Каспичан 113.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg