03.12.2023


17.12.2021 СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО. 55.25 KB
16.12.2021 ПРОТОКОЛ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО. 47.86 KB
16.12.2021 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО. 22.35 KB
08.01.2021 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАЩИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, КАКТО И ТАКИВА ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В СИСТЕМАТА „ЕПОРД“. 778.43 KB
08.01.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАЩИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, КАКТО И ТАКИВА ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В СИСТЕМАТА „ЕПОРД“. 12.55 KB
21.02.2020 РЕГИСТЪР НА СВИНЕВЪДНИТЕ ФЕРМИ ТИП "А" В ОБЛАСТ МОНТАНА - АКТУАЛЕН КЪМ 31.01.2020 10.55 KB
10.07.2019 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕНО НА 10.07.2019Г. 53.70 KB
05.07.2019 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКСЖ - МОНТАНА НА 10. 07. 2019Г. 11.81 KB
03.07.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА. 12.76 KB
12.04.2019 Съобщение във връзка с опазването на пчелните семейства от отравяния при провеждане на растителнозащитни мероприятия 73.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728