27.05.2022


25.08.2017г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 2017г. 125.00 KB
25.08.2017г. Етичен кодекс за поведение на служителите от ОД ”Земеделие” – Ловеч и общинските служби по земеделие като териториални звена 58.00 KB
25.08.2017г. Вътрешни правила за прилагане на закона за установяване на конфликт на интереси в ОД "Земеделие" гр. Ловеч 116.00 KB
25.08.2017г. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 46.72 KB
25.08.2017г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 130.85 KB
25.08.2017г. Общи положения - предотвратяване и установяване конфликт на интереси 36.00 KB
17.02.2012г. С П И С Ъ К на Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч 111.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg