29.07.2021


Протокол за устно заявяване на административна услуга /Приложение № 1/ 15.66 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА 2017 Г. 150.50 KB
Искане за издаване на становище за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението по Наредба № 19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 48.50 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 57.50 KB
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи 57.00 KB
Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 45.00 KB
Банкови сметки на ОДЗ-Кюстендил 160.73 KB
Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие". 38.81 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА. 127.00 KB
Информация за функциите и организацията на работа в ОД "Земеделие" - Кюстендил, във връзка с предоставянето на административни услуги. 156.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271