20.09.2020

Услуги ОДЗ Регистриране на земеделски производители. 82.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление общо. 30.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за промяна на предназначение. 32.50 KB
Услуги ОДЗ Утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране 96.00 KB
Услуги ОДЗ Промяна на предназначението на земеделски земи. 87.50 KB
Услуги ОДЗ Издаване на дубликат на удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота. 80.50 KB
Услуги ОДЗ Акт за категоризиране за земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. 80.50 KB
Услуги ОДЗ Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчели майки и отводки. 77.00 KB
Услуги ОДЗ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от зайци. 76.50 KB
Услуги ОДЗ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от птици. 75.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712