18.07.2024

Изменение на Заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Ген.Тошево землище с.Василево 79.50 KB
Изменение на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Ген.Тошево землище с.Василево 2.44 MB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Ген.Тошево 5.18 MB
Заповед РД-07-01-433/24.10.2017 г. за изменение на заповед № РД-07-01-337/03.10.2017 г., с която са разпределени масивите за ползване в землището на Преселенци ЕКАТТЕ 58181. 78.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Ал.Стамболийски община Ген. Тошево 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Балканци община Ген. Тошево 80.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Бежаново община Ген. Тошево 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Василево община Ген. Тошево 81.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Великово община Ген. Тошево 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Вичево община Ген. Тошево 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712