26.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 –631/20.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Момина църква, община Средец, област Бургас 854.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –630/20.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Кирово, община Средец, област Бургас 403.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –628/20.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Вълчаново, община Средец, област Бургас 214.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –629/20.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Богданово, община Средец, област Бургас 189.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11-454/05.11.2019 г. на Главния секретар на ОД "Земеделие" - Бургас за определяне на комисия по реда на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Средец 121.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg