новини
 • 02.12.2019 г.
  От днес земеделските стопани могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019
  прочети >>
 • 22.07.2019 г.
  На 18.07. 2019 се проведе заседание на Областния консултативен съвет на производителите на плодове и зеленчуци в област Велико Търново
  прочети >>
 • 05.07.2019 г.
  Прессъобщение 5.07. 2019
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-08 / 26.11. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 88.50 KB
Заповед №РД 46-485 от 27.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г. 258.88 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец Декември - 2019 г. 24.42 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-07 / 31.10. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 88.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-06 / 24.09. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 109.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-05 / 02.07. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 86.00 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец Ноември - 2019 г. 63.76 KB
Заявление и декларация за участие в търг.. 29.09 KB
Заповед за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост за селата Русаля, Българско Сливово и Деляновци(обявена на 16.10.2019г.) 180.54 KB
Обстоятелства за допускане до участие в търг 74.96 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 315"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа