новини
 • 17.09.2020 г.
  До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни
  прочети >>
 • 26.08.2020 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2020 г
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 28.05.2020 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново 280.21 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 17.07.2020 г. с тайно наддаване за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 205.39 KB
Заявление и декларации за участие в търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. 30.60 KB
Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ в който могат да участват всички заинтересовани лица за придобиване на право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост в землището на с. Ресен община Велико Търново. 223.15 KB
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НАЧЛО НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 236.40 KB
479.08 KB
Заявление за участие в търг.Декларация лични данни и Декларация по чл.56к, ал.11 от ППЗСПЗЗ. 29.37 KB
Заповед : Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.56з, ал.1 и 3 от ППЗСПЗЗ на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост В община Павликени и Свищов.(обявена на 27.04.2020г.) 186.67 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 09.03.2020 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново (обявена на 15.04.2020 г.) 271.64 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 10.03.2020 г. с тайно наддаване за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлен имот частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново касаеща имот в замлището на с. Кесарево община Стражица. (обявена на 15.04.2020 г.) 198.15 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 327"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа