новини
 • 17.12.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв
  прочети >>
 • 05.08.2020 г.
  II-ра тръжна сесия за отдаване на земи от ДПФ за 2020/2021
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед за откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на който могат да участват всички заинтересовани лица, в землищата на с.Михалци общ. Павликени и с. Царевец община Свищов. 180.19 KB
Документи към заповед № РД-04-87 \08.04.2021 г. 40.12 KB
Заповед на Министъра на Земеделието и храните, и горите за утвърждаване на образци на документи за участие в търгове по чл.27. ал 8 от ЗСПЗЗ. 674.26 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 05.02.2021 г. за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново в землището на с. Самоводене община Велико Търново. 205.49 KB
Заповед за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 05.01.2021 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 237.88 KB
Заявления и документи към заповед № РД-04-17/ 08.02.2021 г 43.12 KB
Заповед: Откривам процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. Предмет на търга е имот №№ 03798.121.28 в землището на с. Беляковец общ. Велико Търново (публикувана на 09.02.2021г.). 178.53 KB
Заповед : Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на който могат да участват всички заинтересовани лица. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост в землището на гр. Полски Тръмбеш и с. Беляковец община Велико Търново (публикувана на 09.02.2021г.) 181.86 KB
Документи и заявления 42.37 KB
Заповед на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 10.12.2020 г. за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново за с.Балван и с.Присово. 206.36 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 332"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа