24.04.2024


03.04.2024 актуално Заповед РД-04-130/03.04.2024 г за утвърждаване на Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 66.30 KB
03.04.2024 актуално Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 125.50 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 36.00 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 38.50 KB
актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за идентичност на лице с различни имена 25.50 KB
актуално Приложение 4 -декларация по чл.чл.30 Закона за собствеността 31.00 KB
03.04.2024 актуално Приложение № 1 към чл.8- Декларация за съгласие за обработване на лични данни, необходима за подаване на заявления по чл.37 в, ал.7 и чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
актуално ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2024 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 17.08 KB
29.02.2024 актуално Отчет на ежегодните цели на ОДЗ-Видин-2023 г. 302.06 KB
актуално 13.02.2023 ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2023 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 24.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489