04.07.2022


27.05.2022 актуално Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 311.45 KB
27.05.2022 актуално Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 2.02 MB
актуално ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2022 г ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 34.64 KB
актуално ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за действие на Областна дирекция „Земеделие” – Видин за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. 70.13 KB
14.05.2021 Стратегия за управление на риска в ОДЗ-Видин 7.37 MB
25.01.2021 Стратегически план ОДЗ-Видин 67.94 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 36.00 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 38.50 KB
актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за идентичност на лице с различни имена 25.50 KB
актуално Приложение 4 -декларация по чл.чл.30 Закона за собствеността 31.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489