04.03.2024


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2024 г. и форматите, в които е достъпна. 30.52 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна за 2023 г. 24.16 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2023 г. и форматите, в които е достъпна. 29.83 KB
1. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна за 2022 г. 23.84 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2022г. и форматите, в които е достъпна 24.87 KB
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за ДОИ в ОДЗ-Варна за 2021 23.61 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2021 г. и форматите, в които е достъпна 23.41 KB
СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 81.83 KB
Информация за реда за предоставяне на ДОИ и приложения №1, 2, 3, и 4 74.32 KB
Закон за достъп до обществена информация 213.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443