04.03.2024


Заповед 37в изменение за землище Петров дол - публикувана на 01.11.2023г 83.90 KB
Карти на масивите на ползване за землищата Овчага (ОЗ), Овчага (ТН), Петров дол, Провадия, Равна, на общ. Провадия 17.68 MB
Карти на масивите на ползване за землищата Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна, Черноок на общ. Провадия 27.09 MB
Карти на масивите на ползване за землищата Житница, Златина, Китен(ОЗ), Китен(ТН), Комарево, Кривня, Манастир, Неново на общ. Провадия 25.89 MB
Карти на масивите на ползване за землищата Блъсково, Бозвелийко, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина на общ. Провадия 25.17 MB
Заповед 37в землище Неново - публикувана на 04.10.2023г 113.50 KB
Заповед 37в землище Овчага(ОЗ) - публикувана на 04.10.2023г 191.31 KB
Заповед 37в землище Овчага (ТН) - публикувана на 04.10.2023г 71.29 KB
Заповед 37в землище Бързица - публикувана на 04.10.2023г 157.57 KB
Заповед 37в землище Манастир - публикувана на 04.10.2023г 202.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443