04.03.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Виница, община Варна / пътища/ - публикувана на 26.01.2017г. 334.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Константиново, община Варна / пътища/ - публикувана на 26.01.2017г. 425.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Тополи, община Варна / пътища/ - публикувана на 26.01.2017г. 401.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Владиславово, община Варна / пътища/ - публикувана на 26.01.2017г. 357.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Каменар, община Варна / пътища/ - публикувана на 26.01.2017г. 375.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Галата, община Варна - публикувана на 13.10.2016г 19.90 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Владиславово, община Варна - публикувана на 11.10.2016г 701.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Виница, община Варна - публикувана на 11.10.2016г 1.02 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Тополи, община Варна - публикувана на 11.10.2016г 1.11 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Константиново, община Варна - публикувана на 11.10.2016г 1.53 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443