04.03.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Поляците, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 1.71 MB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Величково, община Дългопол - публикувана на 14.02.2017г 639.50 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Цонево, община Дългопол - публикувана на 14.02.2017г 990.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Величково, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 708.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Аспарухово, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 2.10 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Сладка вода, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 911.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Лопушна, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 2.40 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Цонево, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 4.12 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Медовец, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 1.66 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Рояк, община Дългопол - публикувана на 13.10.2016г 1.45 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443