23.09.2023


06.03.2020 Стандартна оперативна процедура за регистрация на земеделските стопани 126.00 KB
Информация за изискванията към първичните производители на млякото като фураж, във връзка с изменението на Наредба N 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и със схемите за обвързана подкрепа по директните плащания 135.19 KB
Електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за попълване от земеделските стопани при регистрацията/пререгистрацията им, версия 28_3. 3.20 MB
Образец на Декларация за извършване на дейности с първични фуражи за попълване от земеделския стопанин 84.86 KB
Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин 134.20 KB
Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин 69.75 KB
Инструкция за попълване на таблица 2 от Анкетния формуляр 18.56 KB
Декларация за липса на промяна в последно подадената информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Наредба 3/1999 г. 148.00 KB
Процедура за регистриране на земеделски производители. /10.01.2014г./ 46.65 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263