25.05.2024


ЗАПОВЕД № ПО-09-133/ 20.01.2020г. ПО ЧЛ. 37В АЛ.4, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В АЛ.12 И АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРКОВО, ОБЩИНА МИРКОВО 103.00 KB
Заповед № ПО-09-95/31.01.2020 г. за служебно разпределение за орна земя за 2019-2020 година за землището на село Каменица, община Мирково 112.47 KB
Заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за служебно разпределение за орна земя за 2019-2020 година за землището на село Каменица, община Мирково. 62.25 KB
О Т М Е Н Я М: Заповед №ПО-09-813-1/29.09.2019г. на Директора на областна дирекция „Земеделие“ София област за определяне на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно служебно разпределение в землището на с.Каменица, община Мирково по реда на чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година за орна земя, карта на масивите за ползване, регистъра към тях и регистър на земеделските земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ. 78.00 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Мирково, община Мирково 1.04 MB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Каменица, община Мирково 1.18 MB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с.Буново., община Мирково 490.62 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с.Смолско, община Мирково 8.45 MB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с.Бенковски, община Мирково 4.00 MB
Днес от 13.00 ще се проведе заседание на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на служебни разпределения на землищата на с. Петрич, с.Мирково и с.Каменица за масивите за ползване на орна земя. 9.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263