21.06.2024


24.04.2020 Заповед за изменение на Заповед №ПО-09-766-1/30.09.2019 г. на директора на областна дирекция „Земеделие“ – София област за изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с.Каленовци, община Годеч 236.50 KB
Заповед ПО-09-162-1/05.03.2020 г., за изменение на Заповед ПО-09-13/14.01.2020 г. за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ, за с. Бърля, община Годеч 77.27 KB
Заповед за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Годеч. 177.31 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Бракьовци, община Годеч 144.53 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Букоровци, община Годеч 322.34 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Бърля, община Годеч 501.80 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Връбница, община Годеч 353.29 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Връдловци, община Годеч 578.87 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Губеш, община Годеч 145.71 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Гинци, община Годеч 698.83 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263