02.06.2023


З А П О В Е Д № ПО – 09 - 81 София, 23.01.2020 г. 251.10 KB
Заповед № ПО-09-77/22.01.2020 г. за отстраняване на очевидна фактическа грешка в заповед ПО-09-621-1/30.09.2019 г. за доброволно разпределение на масивите за ползване по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Елешница, община Елин Пелин 80.09 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Столник, община Елин Пелин 760.49 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Доганово, община Елин Пелин 781.20 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Лесново, община Елин Пелин 845.87 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Габра, община Елин Пелин 926.51 KB
Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Елешница, община Елин Пелин 344.81 KB
Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Елешница, община Елин Пелин 254.06 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Потоп, община Елин Пелин 319.89 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Нови хан, община Елин Пелин 956.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263