13.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Смолско, община Мирково. 8.77 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Мирково, община Мирково. 6.22 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Каменица, община Мирково. 6.21 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Буново, община Мирково. 5.17 MB
Общинската служба по земеделие гр.Пирдоп уведомява всички собственици и ползватели на пасища, мери и ливади, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 4 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл. 37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ в землищата на община Мирково 24.50 KB
Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2020 година - община Мирково. 383.09 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263