23.06.2024


Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" и карти по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землищата на община Челопеч 6.37 MB
Общинската служба по земеделие гр. Пирдоп офис Челопеч уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗЗ /формиране на масиви за ползване/ за пасища, мери и ливади за календарната 2019 г. в землището на община Челопеч. 24.50 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Челопеч за 2019 календарна година. 57.04 KB
проект на картата на масивите за ползване и регистри по чл. 74, ал. 1 ППЗСПЗЗ, въз основа на проект за разпределение за орна земя за стопанската 2018/2019 год. за землище Душанци, ЕКАТТЕ 24164, община Пирдоп. 23.50 KB
проект на картата на масивите за ползване и регистри по чл. 74, ал. 1 ППЗСПЗЗ, въз основа на доброволно споразумение за орна земя за стопанската 2018/2019 год. за землище Челопеч, ЕКАТТЕ 80323, община Челопеч. 23.50 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на община Челопеч 2.86 MB
Kарти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на община Челопеч 6.52 MB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на община Челопеч 2.86 MB
Kарти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на община Челопеч 6.52 MB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263