25.05.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Чавдар, община Чавдар, София област. 104.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 27.00 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 28.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж за землищата на община Чавдар 56.96 KB
Карти на масивите за ползване на Община Чавдар 1.33 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Чавдар, община Чавдар 4.53 MB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37в за землищата на община Чавдар 94.00 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263