04.10.2023


Go back
Заповед Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 14.07.2016 г. във в. "Ало Сливен" . 102.00 KB
Заповед ЗАПОВЕД № РД-10-046/22.02.2016 г. за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен 85.50 KB
Заповед търг ЗАПОВЕД № РД-10-346/15.12.2015 г. на Директор ОДЗ за процедура търг, публикувана от 17.12.15г във в. "Ало" 100.50 KB
Заповед Заповед № РД-10-338/20.11.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Тича, общ. Котел. Обявена на 23.11.2015 г. 83.00 KB
Заповед Заповед № РД-10-229 от 24.09.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот № 000231 в землището на с. Тича, Община Котел, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. Обявена на 28.09.2015 г 102.00 KB
Заповед Заповед № РД-10-206/29.06.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Соколарци, общ. Котел. Обявена на 29.06.2015 г. 90.00 KB
Заповед Заповед № РД-10-205/24.06.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Мечкарево, общ. Сливен. Обявена на 24.06.2015 г. 89.00 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол № ПО-02-03/27.05.2015 г. от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Глушник, общ. Сливен. Обявена на 12.06.2015 г. 87.00 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол № ПО-02-02/21.05.2015 г. от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Прохорово, общ. Нова Загора. Обявена на 08.06.2015 г. 89.00 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол № ПО-02-01/17.04.2015 г. от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Градец, общ. Котел. 85.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg