01.02.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сушина, общ. Върбица - публикувано на 17.10.2022 г. 1.52 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Сушина, общ. Върбица - публикувана на 17.10.2022 г. 507.12 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Маломир, общ. Върбица - публикувано на 17.10.2022 г. 1018.95 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Маломир, общ. Върбица - публикувана на 17.10.2022 г. 503.87 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кьолмен, общ. Върбица - публикувано на 17.10.2022 г. 998.17 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Кьолмен, общ. Върбица - публикувана на 17.10.2022 г. 507.15 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбица, общ. Върбица - публикувано на 17.10.2022 г. 1.84 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Върбица, общ. Върбица - публикувана на 17.10.2022 г. 505.33 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ловец, общ. Върбица - публикувано на 17.10.2022 г. 1.29 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Ловец, общ. Върбица - публикувана на 17.10.2022 г. 505.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg