01.02.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувано на 23.09.2022 г. 2.05 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувана на 23.09.2022 г. 511.45 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувано на 23.09.2022 г. 1.54 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувана на 23.09.2022 г. 512.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувано на 23.09.2022 г. 3.22 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 23.09.2022 г. 512.14 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Могила, общ. Каспичан - публикувано на 23.09.2022 г. 2.17 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 23.09.2022 г. 511.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Марково, общ. Каспичан - публикувано на 23.09.2022 г. 795.58 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувана на 23.09.2022 г. 511.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg