24.07.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 3.26 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.31 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 3.13 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.29 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 2.16 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Марково, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 774.14 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Косово, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 1.97 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg