01.02.2023


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувани на 04.12.2020 г. 1.01 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувани на 04.12.2020 г. 1.34 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувани на 04.12.2020 г. 1.25 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувани на 19.11.2020 г. 1.63 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувани на 19.11.2020 г. 1.32 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Пет могили, общ. Никола Козлево - публикувани на 19.11.2020 г. 2.58 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувани на 19.11.2020 г. 1.87 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувани на 19.11.2020 г. 1.62 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Красен дол, общ. Никола Козлево - публикувани на 10.11.2020 г. 1.77 MB
Обява предварителни регистри-график 208.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg