01.03.2024


Заповед №РД-07-4 от 25.02.2020 г. за изменение на Заповед №РД-07-16-108/07.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Янково, общ. Смядово за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 25.02.2020 год. 219.13 KB
Заповед №РД-07-5 от 25.02.2020 г. за изменение на Заповед №РД-07-16-109/07.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Ново Янково, общ. Смядово за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 25.02.2020 год. 192.80 KB
Заповед №РД-07-3 от 25.02.2020 г. за изменение на Заповед №РД-07-16-105/07.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Кълново, общ. Смядово за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 25.02.2020 год. 166.16 KB
Заповед №РД-07-7 от 25.02.2020 г. за изменение на Заповед №РД-07-16-104/07.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Черни връх, общ. Смядово за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 25.02.2020 год. 334.28 KB
Заповед №РД-07-6 от 25.02.2020 г. за изменение на Заповед №РД-07-16-106/07.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Бял бряг, общ. Смядово за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 25.02.2020 год. 259.66 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Янково, общ. Смядово, публикувана на 22.01.2020 г. 192.76 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Черни връх, общ. Смядово, публикувана на 22.01.2020 г. 141.53 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Ново Янково, общ. Смядово, публикувана на 22.01.2020 г. 375.42 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Кълново, общ. Смядово, публикувана на 22.01.2020 г. 147.89 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Желъд, общ. Смядово, публикувана на 22.01.2020 г. 130.72 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg