27.02.2024


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувани на 16.10.2019 г. 506.91 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувани на 11.10.2019 г. 557.80 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 544.54 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 442.12 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 766.21 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 278.78 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Кюлевча, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 852.19 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2019 г. 735.33 KB
На основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Каспичан, обявява график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Каспичан 113.00 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Златна нива, общ. Каспичан 172.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg