31.01.2023


Заповед №АУ-42-46-1 от 18.02.2019 г. за изменение на заповед №РД-13-11-24 от 22.01.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Смядово, общ. Смядово за стопанската 2018-2019 година 56.82 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe гр. Смядово, общ. Смядово, публикувана на 11.02.2019 г. 69.80 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Кълново, общ. Смядово, публикувана на 11.02.2019 г. 67.95 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Смядово, общ. Смядово - публикувани на 30.01.2019 г. 913.46 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Кълново, общ. Смядово - публикувани на 04.01.2019 г. 377.19 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Янково, общ. Смядово, публикувана на 03.01.2019 г. 69.25 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Ново Янково, общ. Смядово, публикувана на 03.01.2019 г. 68.64 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Желъд, общ. Смядово, публикувана на 03.01.2019 г. 68.29 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Черни връх, общ. Смядово, публикувана на 03.01.2019 г. 68.41 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Бял бряг, общ. Смядово, публикувана на 03.01.2019 г. 68.13 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg