29.02.2024


Заповед № АУ-42-102-6 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед № 13-5-36 от 13.11.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Живково, общ. Хитрино за стопанската 2018-2019 година 58.47 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Единаковци, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 306.91 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 362.44 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 324.44 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Добри Войниково, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 382.73 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Байково, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 315.27 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Трем, общ. Хитрино - публикувани на 28.11.2018 г. 351.32 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Живково, общ. Хитрино - публикувани на 13.11.2018 г. 448.01 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувани на 12.11.2018 г. 380.08 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Каменяк, общ. Хитрино - публикувани на 12.11.2018 г. 413.14 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg