18.07.2024


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувани на 01.11.2017 г. 345.73 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувани на 18.10.2017 г. 385.64 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувани на 18.10.2017 г. 354.51 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувани на 18.10.2017 г. 348.82 KB
График на ОСЗ Каолиново за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Каолиново, област Шумен 79.50 KB
Обявление на ОСЗ Каолиново на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Каолиново 581.23 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Шумен за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година за землищата от община Каолиново 295.32 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg