13.04.2024


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувано на 26.09.2016 г. 648.42 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувано на 26.09.2016 г. 749.45 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувано на 19.09.2016 г. 643.20 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувано на 19.09.2016 г. 615.00 KB
График на ОСЗ Венец за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Венец, област Шумен 71.50 KB
Обявления на ОСЗ Венец на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Венец 4.55 MB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Шумен за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година за землищата от община Венец 244.71 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg