01.02.2023


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувано на 09.11.2016 г. 695.65 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувано на 01.11.2016 г. 687.61 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Красен дол, общ. Никола Козлево - публикувано на 01.11.2016 г. 827.59 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 767.45 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 681.84 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Пет могили, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 1003.43 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 849.00 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 789.80 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувано на 31.10.2016 г. 597.11 KB
График на ОСЗ Никола Козлево за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Никола Козлево, област Шумен 81.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg