01.02.2023


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 904.99 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 764.70 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 1.21 MB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 920.95 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 594.80 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Кюлевча, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 1.32 MB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 876.66 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувано на 15.09.2016 г. 1.17 MB
График на ОСЗ Каспичан за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Каспичан, област Шумен 31.00 KB
Обявления на ОСЗ Каспичан на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Каспичан 113.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg