01.02.2023


Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувано на 31.10.2016 г. 702.60 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувано на 05.10.2016 г. 831.56 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувано на 05.10.2016 г. 691.75 KB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувано на 05.10.2016 г. 672.08 KB
График на ОСЗ Каолиново за провеждане на комисиите по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Каолиново, област Шумен 79.00 KB
Обявления на ОСЗ Каолиново на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Каолиново 81.00 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Шумен за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година за землищата от община Каолиново 258.93 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg