01.02.2023


Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в ОСЗ-Каолиново 66.03 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "юристконсулт" в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.99 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “юристконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 88.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" на Общинска служба по земеделие - Каолиново ОДЗ - Шумен 64.91 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Каолиново ОДЗ-Шумен 86.50 KB
Обявление за длъжността „юристконсулт“ в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Каолиново, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен, 91.00 KB
Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в ОСЗ-Хитрино 66.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" на Общинска служба по земеделие - Хитрино ОДЗ - Шумен 64.89 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Хитрино ОДЗ-Шумен 86.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg