01.02.2023


Сигнали за корупция може да се подават на тел. 0800 20 200 и 054 877 106, в писмена форма лично или по пощата на адрес гр.Шумен 9700, бул. "Славянски" №17, ет.1 или чрез попълване на формата за контакт по-долу.
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията 233.54 KB

 Contact Details: 


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg