26.09.2023


Заповеди, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Татари, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 29.09.2017 534.73 KB
Заповеди и регистри на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Петокладенци, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 03.10.2017 448.07 KB
Заповеди, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Кулина вода, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 29.09.2017 452.90 KB
Заповеди, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Деков, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 29.09.2017 611.51 KB
Заповеди, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Бяла вода, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 15.09.2017 376.72 KB
Заповеди, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Белене, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 31.10.2017 1.05 MB
Заповеди и регистри на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Белене, община Белене за стопанската 2017-2018 - публикувана на 02.10.2017 - отменена 31.10.2017 548.65 KB
Карта на масивите, към проект на служебно разпределение за землището на гр. БЕЛЕНЕ, община БЕЛЕНЕ 911.52 KB
Регистър на имотите към проект на служебно разпределение за землището на гр. БЕЛЕНЕ, община БЕЛЕНЕ 422.70 KB
ОБЯВА: проект на служебно разпределение землището на гр. БЕЛЕНЕ, община БЕЛЕНЕ 336.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com